ISO gecertificeerd

ISO-14001:2015

Heigo neemt tevens haar verantwoordelijkheid door structureel aandacht te besteden aan het milieu in de bedrijfsvoering. Om dit gestalte te geven is Heigo ISO 14001:2015 gecertificeerd. ISO 14001:2015 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Dit systeem is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagement-systeem van ons bedrijf (ISO 9001:2008) en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied.

ISO-9001:2015

De complete organisatie, van productie tot verkoop van Heigo voldoet aan de ISO 9001:2015 norm, de bekendste norm voor managementsystemen. Dit staat garant voor een degelijke, periodiek gecontroleerde werkwijze en dito kwaliteitsborging.