Mijnheigo.nl

Heigo beschikt over een uniek online bestel-, registratie- en beheersysteem, dat klanten veel transparantie biedt, 24/7 beschikbaar is en per saldo veel tijd en geld bespaart. Meer dan 55% van alle bestellingen komen via de webwinkel bij ons binnen. Dat klanten de webshop prettig in gebruik, eenvoudig en overzichtelijk vinden blijkt ook uit het rapportcijfer 8,2 in het laatste tevredenheidsonderzoek.

Heigo ontwikkelt de webwinkel in eigen beheer, wat maatwerk mogelijk maakt. Veel opdrachtgevers hebben inmiddels een geheel eigen bestelomgeving, die aansluit op hun persoonlijke wensen en voorkeuren.

Bij de ontwikkeling van de webwinkel staat gebruikersgemak altijd centraal. De webwinkel is voorzien van een duidelijke gebruikersinstructie en handleiding.

Daarnaast kent de webwinkel verschillende gebruikersniveaus met rechten, budgetmodellen en autorisatiemogelijkheden. Desgewenst kunnen individuele medewerkers alleen de artikelen zien die voor hen van belang zijn en deze ook zelf bestellen.

Kortom, Heigo biedt u een bestelportaal op maat ingeregeld naar uw wensen.