Adembescherming

Bescherm uzelf tegen besmetting van het Corona virus door gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Heigo biedt u een totaalpakket aan oplossingen. Van gezichtsbescherming tot overalls, van handschoenen tot desinfectiemiddelen. Bestel uw persoonlijke beschermingsmiddelen voor zowel privé als zakelijke doeleinden, bij Heigo vindt u alles onder één dak.

36 resultaten

Adembescherming

Verontreinigingen in de lucht zijn schadelijk voor de mens of het nu gaat om stof, lasrook, kwartstof of andere (levensbedreigende) stoffen, gassen en dampen. Stof, nevel en rook zijn de meest voorkomende verontreinigingen in de lucht op de werkplek. Adembescherming vormt een absolute noodzaak voor de gezondheid van het personeel. Het zuurstofpercentage in de lucht bedraagt normaal 20,9%. Indien op de werkplek het zuurstofpercentage lager is dan 19,5%, moet adembescherming worden ingezet die onafhankelijk van de omgevingslucht werkt bijvoorbeeld persluchttoestellen. Is het zuurstofpercentage boven de 19,5% dan kan worden volstaan met zogenaamde afhankelijke adembescherming bijvoorbeeld filtrerende gelaatsstukken, halfgelaatsmaskers, volgelaatsmaskers. Op de werkplek kan de lucht verontreinigd zijn door de aanwezigheid van stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en/of dampen. In dergelijke gevallen dient men bij voorkeur preventieve maatregelen te nemen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:
- voorkomen dat gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen
- afzuiging van gevaarlijke stoffen bewerkstelligen


Indien dit niet kan zal men mensen moeten uitrusten met de juiste middelen om zich te beschermen.


Door de Arbeidsinspectie wordt als publicatieblad P145 de MAC-lijst uitgegeven. MAC staat voor: maximaal aanvaardbare concentratie. Op deze lijst zijn diverse stoffen terug te vinden met een vermelding van de maximaal aanvaardbare concentratie van die stof. Bij overschrijding van deze waarde op de werkplek is men verplicht adembescherming te gebruiken. Ook bij lagere concentraties is het dragen van adembescherming aan te bevelen. MAC-waarden worden uitgedrukt in: ppm: parts per million = aantal deeltjes verontreiniging per miljoen deeltjes lucht.
mg/m3: milligrammen per kubieke meter.
v/m3: vezels per kubieke meter.