Clearmark

Objectieve en onafhankelijke informatie over beschermende kleding

 

Bij PBM’s staan productveiligheid, kwaliteit en zekerheid over de werking altijd voorop. Heigo levert daarom uitsluitend artikelen van A-merken die voldoen aan de meest recente CE-markering en NEN-normen.
Heigo is tevens aangesloten bij Clearmark®, het online register voor rechtmatig CE gemarkeerde PBM’s. De doelstelling van Clearmark® is:
•    dat er meer goede en veilige PBM’s op de markt komen
•    afnemers een gerechtvaardigd vertrouwen bieden in het CE merkteken
•    bestrijding van misbruik van het CE merkteken

Heigo garandeert dat alle geleverde veiligheidskleding, veiligheidsschoeisel en persoonlijke beschermingsmiddelen altijd voldoen aan de meest recente wettelijke eisen en geldende normen.