Verstelwerk

Ondeskundig verstel- of vermaakwerk kan er toe leiden dat kleding niet meer voldoet aan de EN-normen. In dat geval mag de medewerkers zijn functie niet langer uitoefenen. Om dit te voorkomen maakt Heigo voor het opmeten van het verstel- of vermaakwerk gebruik van een professioneel pasteam en wordt de kleding in het eigen atelier in Elst door gediplomeerde coupeuses aangepast.

De medewerkers van het pasteam en het atelier beschikken over de meest actuele kennis over confectietechniek en EN-normen. Zij zorgen altijd voor perfect passende kleding die aan de gestelde eisen voldoet, zodat uw mensen gegarandeerd veilig en comfortabel kunnen werken.

Reparatie
Wanneer medewerkers tijdens het werk kleding beschadigen, kan Heigo dit veelal repareren. Of dit mogelijk is, hangt uiteraard af van de aard van de schade en het artikel. Onder herstel en reparatie valt:
1.    Het aanzetten van een nieuwe knoop
2.    Het vervangen van een rits
3.    Het herstellen van een winkelhaak of scheur of beschadiging aan reflectie
4.    Het uitscheuren van een zak of riemlus

Voor het aanmelden van een reparatie neemt u contact op met uw vaste contactpersoon op de binnendienst. Op basis van uw informatie, eventueel aangevuld met foto’s van het beschadigde artikel, zorgt uw contactpersoon dat het artikel voor reparatie wordt opgehaald of stuurt hij een nieuw artikel ter vervanging, dat de volgende werkdag wordt afgeleverd. Reparatie vinden plaats in ons eigen atelier in Elst door gediplomeerde coupeuses. De doorlooptijd van een reparatie is maximaal 3 werkdagen.