Fair Wear Foundation

De Fair Wear Foundation (FWF) zet zich overal waar kleding wordt geproduceerd voor de Europese markt in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. FWF werkt samen met brancheorganisaties, vakbonden en de Schone Kleren Campagne. Het heeft ook een gedragscode ontwikkeld die gebaseerd is op de normen van de International Labour Organisation (ILO). Heigo is sinds 2005 aangesloten bij FWF en committeert zich aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. FWF beschikt over een monitoring- en verificatiemethode om toe te zien op de implementatie van de FWF-gedragscode en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Sinds 2011 is FWF door de Nederlandse overheid gekwalificeerd als keteninitiatief voor duurzaam inkoopbeleid. In 2016 was 91% van onze ingekochte kleding gecontroleerd door audits in de productielocaties. Meer informatie over FWF kunt u vinden op www.fairwear.org. Het Social Report 2016 & Social Report 2017 wat Heigo jaarlijks als onderdeel hiervan opstelt is op onze website in te zien. Daarnaast voert FWF jaarlijks een Brand Performance Check (BCP) uit, de meest recente versie is hier in te zien

onze missie is het verbeteren van de arbeids­ omstandigheden in de kledingindustrie!

 

Wat is Fair Wear Foundation (FWF)?

FWF is een onafhankelijke, non-profitorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken. FWF richt zich op fabrieken die van stoffen kleding maken, omdat dit het meest arbeidsintensieve deel van de toeleveringsketen is.

Waarom is FWF nodig?

Wereldwijd hebben miljoenen arbeiders in de kledingindustrie dagelijks te maken met armoede en overtredingen van mensenrechten. De toeleveringsketens zijn erg complex en het kan nog steeds op veel plaatsen misgaan. De meeste kledingmerken hebben geen eigen fabrieken, maar ze hebben we lveel invloed op de manier waarop fabrieken hun arbeiders behandelen. FWF werkt samen met merken die hun verantwoordlijkheid serieus nemen en willen leren hoe zij hun invloed kunnen gebruiken om te zorgen voor een beter leven voor de mensen die hun kleding maken.


Wat gebeurt er als er problemen worden aan- getroffen in een fabriek?

Als er problemen worden aangetroffen, en ieder merk zal soms op problemen stuiten, dan verwacht FWF van dat merk dat ze dat probleem samen met de fabriek oplossen. FWF rapporteert publiekelijk over het proces.

 

Wat is het verschil tussen biologisch, Fairtrade en Fair Wear Foundation?

Gecertificeerd biologisch katoen wordt verbouwd zonder synthetische kunstmest en pesticiden en wordt gecontroleerd door een betrouwbare organisatie.

Fear_wear_groot.jpg

Wat doen de bij FWF aangesloten merken?

Hoewel de meeste merken geen eigen fabrieken hebben, zijn ze wel verantwoordelijk voor de mensen die in deze fabrieken werken. Niemand wil kleding dragen die is gemaakt door men- sen die worden uitgebuit. Merken die bij FWF zijn aangesloten werken samen met hun leveranciers om de arbeidsomstandig- heden te verbeteren. Ze houden de fabrieken niet alleen in de gaten, ze werken ook met ze samen om echte veranderingen door te voeren. Dit houdt in dat de merken ook hun eigen ma- nier van zaken doen moeten aanpassen, bijvoorbeeld door redelijke levertijden te hanteren, zodat de mensen in de fabrie- ken geen 70, 80 of zelfs 100 uur per week hoeven te werken..

Zijn FWF-merken beter dan andere merken?

Een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van arbeiders serieus neemt, is beter dan een merk dat dat niet doet. Vanwege de onafhankelijke controles, zoals FWF die uitvoert, kunnen consumenten er beter op vertrouwen dat merken eerlijk zijn over wat zij beweren. Maar als een merk zich niet houdt aan zijn FWF-verantwoordelijkheden, dan mag het geen deelnemer van FWF blijven.

Zijn producten van FWF-leden 100% fair gecertificeerd?

Kleding die 100% fair is, bestaat niet - nog niet. Maar de bij FWF aangesloten merken werken er hard aan om dit te brreiken. Toeleveringsketens zijn complex en internationaal. Dit betekent dat één fabriek, merk of overheid alleen de dingen niet kan verbeteren. En dit soort veranderingen vinden niet van de nee op de andere dag plaats. Dus nee, we certificeren niet. We rapporteren. Zodat consumenten op fairwear.org kunnen zien hoe hun favoriete FWF-merken het doen.

 

Wordt duurdere kleding onder betere omstandigheden gemaakt?

Dat hoeft niet. Het arbeidsloon vertegenwoordigt maar een klein percentage van de prijs van een kledingstuk, vaak niet meer dan 2-4%. De kosten van materiaal, advertenties, trans- port, opslag, bekende woordvoerders, winst etc. maken ook deel uit van de kosten van een kledingstuk. Dus gewoon meer betalen hoeft niet te betekenen dat arbeiders beter worden behandeld. En hogere lonen voor arbeiders hoeven niet nood- zakelijkerwijs te leiden tot een hoger prijskaartje.

Wat doet FWF?

  • Controleert of deelnemers de mensenrechten respecteren in toeleveringsketens en of merken worden bestuurd op een manier die goede arbeidsomstandigheden ondersteunt.
  • Controleert omstandigheden in de fabrieken die aan aan- gesloten merken leveren.
  • Biedt arbeiders in 15 productielanden een klachtenmeldpunt.
  • Zorgt voor samenwerking tussen fabrieken, merken en alle andere belanghebbenden.
  • Rapporteert publiekelijk over de manier waarop aangesloten merken de FWF gedragscode implementeren.

 

Zie voor meer informatie www.fairwear.org

Deze brochure werd mede mogelijk gemaakt door de SBOS (Subsidiefaciliteit voor Burgerschap & Ontwikkelingssamenwerking) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.