Duurzaam ondernemen is voor ons vanzelfsprekend

4 April 2018 10:17

Waar anderen vooral over praten, wordt door Heigo al sinds de oprichting in 1989 actief uitgevoerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit het bedrijf en haar medewerkers in de genen. Algemeen directeur en oprichter Piet Goossens vindt het nog steeds vanzelfsprekend om daarin grenzen te verleggen.

Nieuw bereikte mijlpalen in 2017 en de ambities voor 2018.

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als selectiecriterium voor leveranciers groeit. Dat geldt ook voor leveranciers van bedrijfskleding en veiligheidsschoenen, zoals Heigo. Het verbaast directeur en oprichter Piet Goossens dan ook niet dat bedrijven er veel over praten. Dat is mooi, want duurzaamondernemen draagt bij aan een betere wereld voor ons allemaal, inclusief de generaties die na ons komen. “Dat besef heb ik altijd gehad en is hier door de jaren heen consequent vertaald in concrete doelstellingen en daden”, zegt Goossens. “Ik geloof stellig dat we daarin altijd voorop hebben gelopen binnen deze branche. En als het even kan, willen we dat graag blijven doen. Het is ons streven om binnen de branche het meest vooruitstrevend te zijn in het terugdringen van onze CO2-uitstoot.”

Fundamentele keuzes

Dat dit geen loze woorden zijn, blijkt uit fundamentele keuzes die Heigo al vroeg maakte. Zoals de keuze om uitsluitend kwaliteitskleding en –schoeisel te leveren van Europese makelij en weg te blijven uit landen waar de kledingindustrie het niet zo nauw neemt met arbeidsvoorwaarden, sociale verhoudingen en milieuzorg. De overname van een kledingfabriek in het Bulgaarse Varna verschafte Heigo in dit opzicht een solide basis, die gestaag is uitgebouwd. “We zijn nu meerdere uitbreidingen en moderniseringsslagen verder en onze fabriek heeft – óók met de arbeidsvoorwaarden – een voorbeeldfunctie voor de Oost-Europese kledingindustrie”, zegt Piet Goossens. “In 2018 komt er een nieuwe snijhal bij met drie snijrobots en wordt het hele dak volgezet met zonnepanelen. Alle TL- en gloeilampen zijn al eerder vervangen door LED-verlichting, dus eind volgend jaar is de fabriek in belangrijke mate energieneutraal.” In Elst is dat al het geval. Ook hier wordt alles verlicht met energiezuinige LED-lampen en sinds de zomer van 2017 voorzien zonnepanelen op het dak de vestiging overdag van elektriciteit. Een eventueel overschot aan elektriciteit wordt geleverd aan het net.

Papierloos kantoor

Heigo maakte al vroeg werk van verregaande automatisering, mede om de omvangrijke papierstroom terug te dringen. “Vrijwel alles gebeurt inmiddels digitaal”, merkt Piet Goossens op. “Dat geldt zowel voor de interne informatiestromen en administratieve processen als voor de in- en verkoop. De webwinkel speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol en klanten maken er goed gebruik van. Helemaal zonder papier zullen we het waarschijnlijk nooit kunnen stellen, maar het is al een wereld van verschil met tien jaar geleden.”

Certificaten en audits

Zeggen dat je iets goed doet is snel gedaan, maar niet altijd overtuigend. Meer zeggingskracht hebben certificaten en kwaliteitslabels die onafhankelijk worden toegekend én getoetst. Heigo heeft er inmiddels heel wat behaald, variërend van het ISO milieucertificaat tot het Fair Wear keurmerk, het EU Ecolabel en – als eerste binnen de kledingbranche – het NL Greenlabel. Bovendien maakt Heigo zich samen met Dutch Awearness sterk voor een circulaire economie, waarbinnen recycling en hergebruik van afgedragen bedrijfskleding, schoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen vanzelfsprekend zijn. Meer informatie over deze en andere keurmerken en u op onze website onder de rubriek MVO. duurzaamheidsinitiatieven vindt op onze website onder de rubriek MVO.

Klanten blijven ontzorgen

“Duurzaam ondernemen is voor ons vanzelfsprekend”, vat Piet Goossens samen. “Ik zie het echter meer als een randvoorwaarde dan als een doel op zich. Het ontzorgen van onze opdrachtgevers is en blijft onze voornaamste opdracht. Dat zij daarbij waarde hechten aan een maatschappelijk verantwoorde werkwijze is meegenomen, want op dat gebied behoren we tot de top in Europa. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat anderen dat objectief vaststellen. Om het op zijn Engels te zeggen: “We put our money where your mouth is!”