Coronavirus: deze maatregelen nemen wij

17 March 2020 13:49

Zoals bekend heeft het coronavirus een vorm aangenomen waardoor het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu een aantal maatregelen heeft voorgeschreven met het doel om het virus onder controle te krijgen. Geen reden tot paniek, maar vanuit maatschappelijk oogpunt heeft Heigo wel besloten maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Heigo blijft volledig bereikbaar en zal haar dienstverlening en leveringen zo optimaal mogelijk blijven uitvoeren. Onze medewerkers zijn zowel telefonisch als per mail dagelijks gewoon bereikbaar.

Wij hebben tot nader bericht besloten om de volgende maatregelen binnen ons bedrijf door te voeren:

  • Externe persoonlijke klantcontacten worden vermeden tenzij de noodzaak anders bepaalt, de accountmanagers zullen u momenteel dan ook niet actief bezoeken.
  • Heigo blijft inkomende goederen ontvangen om aan uw verwachting te kunnen blijven voldoen. De richtlijnen rondom het in ontvangst nemen van goederen zijn aangescherpt om onze medewerkers goed te kunnen beschermen.
  • Medewerkers die tijdelijk vanuit huis werkzaamheden verrichten zijn volledig bereikbaar, de informatiestromen zijn doorgeschakeld naar de nieuwe werkplekomgeving.
  • Heigo heeft een calamiteitenteam ingezet om u bij te staan met leveringen en advies rondom de eventuele benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Het contact verloopt via uw vaste contactpersoon binnen Heigo.
  • De gehele dienstverlening rondom de leveringen en ondersteuning blijven intact. Heigo heeft intern op alle afdelingen maatregelen getroffen om voor onze medewerkers de risico’s te minimaliseren en tegelijkertijd onze gewaardeerde relaties zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Vanuit Heigo hopen wij op uw begrip voor bovenstaande maatregelen. Uiteraard volgen wij de protocollen om elkaar maximaal te beschermen en verdere uitbreiding van het virus te voorkomen. Heigo ziet dit als plicht voor haar eigen medewerkers en voor al onze gewaardeerde relaties.

Wij wensen u alle gezondheid toe en laten wij goed voor elkaar zorgen.