Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is al vele jaren een pijler onder het het bedrijfsbeleid. Intern monitoren wij dit zeer actief en onze toeleveranciers zijn hiervan op de hoogte. Onze ambitie is om binnen de sector in Nederland het meest vooruitstrevend te zijn in het reduceren van onze carbon footprint. Om dit te kunnen realiseren zijn wij lid van MVO Nederland, NL Greenlabel, HCW, Modint en VVGW. Dankzij deze organisaties kunnen wij nieuwe ontwikkelingen snel oppakken en onze ambitie tot nu toe waarmaken. Zowel toeleveranciers als klanten worden actief bij dit proces betrokken. Ons uitgangspunt is een win-win situatie voor alle betrokkenen. Daarvan is sprake wanneer kwaliteitsproducten met respect voor mens en milieu worden vervaardigd, verpakt en vervoerd. Door hierover consequent na te denken en in gesprek te blijven, komen de creatieve ideeën vanzelf.

MVO Nederland en ECO label

Heigo is enthousiast lid van MVO Nederland en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen al vele jaren verankerd in het bedrijfsbeleid. Vanuit dit beleid beoordelen en selecteren wij onze leveranciers mede op hun MVO-beleid. Wij werken uitsluitend samen met leveranciers die kleding leveren met een milieukeurmerk , zoals het Europese Ecolabel. Dit label staat garant voor een lage milieubelasting ten aanzien van grondstofkeuze en grondstofverbruik, energie- en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Meer informatie over het Ecolabel kunt u vinden op www.smk.nl.  

NL Greenlabel

Heigo was als eerste kledingfabrikant aangesloten bij NL Greenlabel. Deze organisatie en de aangesloten bedrijven zetten zich in voor een duurzame buitenruimte door voorrang te geven aan duurzame producten en materialen. De effecten daarvan op de carbon footprint zijn meetbaar. Samen met ingenieursbureau Royal Haskoning DHV is hiervoor een duurzaamheidslabel ontwikkeld. Onze kleding heeft het label B op een schaal van A t/m G en is het eerste kledingmerk in Nederland dat over dit duurzaamheidspaspoort beschikt

Fair Wear Foundation

De Fair Wear Foundation (FWF) zet zich overal waar kleding wordt geproduceerd voor de Europese markt in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. FWF werkt samen met brancheorganisaties, vakbonden en de Schone Kleren Campagne. Het heeft ook een gedragscode ontwikkeld die gebaseerd is op de normen van de International Labour Organisation (ILO). Heigo is sinds 2005 aangesloten bij FWF en committeert zich aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. FWF beschikt over een monitoring- en verificatiemethode om toe te zien op de implementatie van de FWF-gedragscode en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
Sinds 2011 is FWF door de Nederlandse overheid gekwalificeerd als keteninitiatief voor duurzaam inkoopbeleid. In 2016 was 91% van onze ingekochte kleding  gecontroleerd door audits in de productielocaties. Meer informatie over FWF kunt u vinden op www.fairwear.org. Het Social Report 2016  &  Social Report 2017 wat Heigo jaarlijks als onderdeel hiervan opstelt is op onze website in te zien. Daarnaast voert FWF jaarlijks een Brand Performance Check (BCP) uit, de meest recente versie is hier in te zien

Circulaire bedrijfskleding

Heigo ontwikkelt samen met Dutch aWEARness circulaire bedrijfskleding. Een deel van ons assortiment is inmiddels circulair en dat aandeel neemt gestaag toe. De  kleding is ontworpen en geproduceerd vanuit de ‘infinity gedachte’. Die houdt in dat wij de kleding na gebruik innemen en in samenwerking met ketenpartners vervezelen tot oorspronkelijke grondstoffen voor kledingproductie.

Van deze grondstoffen worden onder regie van onze partners weer nieuwe kledingstoffen gemaakt, die Heigo voor nieuwe kleding gebruikt. Binnen deze gesloten kringloop  kan bedrijfskleding in totaal acht keer worden gerecycled en vernieuwd. Een track and trace systeem volgt de kringloop op de voet garandeert de herkomst van de materialen en kleding.

Kledingstukken met een gecombineerde stofsamenstelling, zoals katoen/polyester of polyester/katoen, worden na inzameling onder onze regie verwerkt tot Cliff, een recyclebaar composiet dat wordt verwerkt tot hoogwaardige producten zoals damwanden, steigers, funderingsbalken, picknicktafels, banken, buitentafels, balken en planken voor ander meubilair, speeltoestellen en schuttingen. Het unieke is dat de Cliffproducten ook weer te recyclen zijn naar het composiet. Het composiet is oneindig te recyclen en is een circulair product.

Productkwaliteit

Bij PBM’s staan productveiligheid, kwaliteit en zekerheid over de werking altijd voorop. Heigo levert daarom uitsluitend artikelen van A-merken die voldoen aan de meest recente CE-markering en NEN-normen.
Heigo is tevens aangesloten bij Clearmark®, het online register voor rechtmatig CE gemarkeerde PBM’s. De doelstelling van Clearmark® is:
•    dat er meer goede en veilige PBM’s op de markt komen
•    afnemers een gerechtvaardigd vertrouwen bieden in het CE merkteken
•    bestrijding van misbruik van het CE merkteken

Heigo garandeert dat alle geleverde veiligheidskleding, veiligheidsschoeisel en persoonlijke beschermingsmiddelen altijd voldoen aan de meest recente wettelijke eisen en geldende normen.

Fira

Heigo is lid van FIRA met als doel het verduurzamen van onze waardeketen. FIRA valideert objectief onze duurzaamheidsprestaties én de borging van MVO in het bedrijfsproces. Dat maakt onze duurzaamheidsprestaties transparant en zichtbaar voor onze klanten. Meer informatie over FIRA kunt u vinden op : www.firaplatform.nl.

Milieuvriendelijke verpakkingen

Al onze kartonnen en kunststof verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Ons verpakkingsproces is ingericht op efficiënt gebruik van materialen en op het vermijden van onnodige milieubelasting. Door optimalisatie van ordergroottes zijn de aantallen en volumes van verpakkingsmaterialen tot een minimum gereduceerd.

Verpakkingen van toeleveranciers worden zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled. alle plastic verpakkingen zijn 100% recyclebaar en worden milieuvriendelijk afgevoerd via Plastic Heroes. Kartonnen dozen zijn milieuvriendelijk geproduceerd en onbedrukt en het gebruik van kunststof in het verzendingproces is zoveel mogelijk beperkt.

ISO-14001:2015

Heigo neemt tevens haar verantwoordelijkheid door structureel aandacht te besteden aan het milieu in de bedrijfsvoering. Om dit gestalte te geven is Heigo ISO 14001:2015 gecertificeerd. ISO 14001:2015 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Dit systeem is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagement-systeem van ons bedrijf (ISO 9001:2008) en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied.

ISO-9001:2015

De complete organisatie, van productie tot verkoop van Heigo voldoet aan de ISO 9001:2015 norm, de bekendste norm voor managementsystemen. Dit staat garant voor een degelijke, periodiek gecontroleerde werkwijze en dito kwaliteitsborging.