Kleding

Ons assortiment kleding is gebaseerd op de functie van kleding in werksituaties en het eventuele risico welke de medewerkers in hun werksituatie kunnen lopen. Uw risicoinventarisatie is hiervoor mede bepalend. In ons assortiment zijn te vinden: signaalkleding, hoge zichtbaarheidskleding, veiligheidskleding, werkkleding, bedrijfskleding, corporate identity kleding en representatieve kleding. Uitstekende kleding met de juiste uitstraling voor uw medewerkers.

0 resultaten

Bedrijfskleding is kleding die nodig is voor het werk maakt onderdeel uit van de presentatie van een organisatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bedrijfskleding (nodig voor herkenning en eenheid) en veiligheidskleding (vereist voor veiligheid en gezondheid). De medewerker zal gehouden zijn deze bedrijfskleding te gebruiken in overeenstemming met de voorschriften die de werkgever opstelt. Voor alle duidelijkheid kan deze verplichting in de arbeidsovereenkomst opgenomen worden. De werkgever zal voor deze bedrijfskleding moeten zorgen, tenzij het arbeidscontract anders bepaalt of tenzij het in de bedrijfstak gebruikelijk is dat de medewerker zelf voor deze kleding zorgt.


Het aankleden van medewerkers in bedrijfskleding is vandaag de dag algemeen erkend en vanzelfsprekend. Dit vergroot de veiligheid en voorziet de organisatie van een uniforme uitstraling. Tegelijkertijd geeft het de medewerker het best mogelijke uitgangspunt voor een effectieve werkdag, waarbij de kleding en schoenen voldoen aan alle eisen. Onderzoek heeft uitgewezen dat medewerkers in bedrijfskleding professioneler worden geacht dan medewerkers die niet gekleed gaan in bedrijfskleding. Een uniforme- en professionele uitstraling draagt positief bij aan het imago van een onderneming.